Monday, March 30, 2009

UKHUWAH

Apa yang sahabat-sahabat semua faham tentang persaudaraan dalam Islam? Adakah ianya hanya persaudaraan di atas dasar pertalian darah sahaja? insyaAllah kita akan bincangkan di masa akan datang....

WASIAT IMAM SYAFIE

Antara pesanan dan juga kata-kata yang akan menjadipedoman kepada kita melalui petikan beberapa pesanandan peringatan daripada imam muktabar iaitu imamAs-Syafi'e rahimahullah


1. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bukannyailmu apa yang hanya dihafaz semata-mata


2. Kebaikan itu ada pada lima perkara iaitu mampumengawal diri, menjauhkan diri daripada menyakitiorang lain, menggunakan rezeki yang halal, berserahdiri kepada Allah dan menyakini segala kekuasan Allah.


3. Imam Syafi'e telah ditanya tentang tabiatnya yangsuka menggunakan tongkat sedangkan beliau bukanlahtelah uzur, maka beliau menjawab : Ini bertujuan agaraku sentiasa mengingati bahawa hidup di dunia hanyasebagai musafir yang pasti akan kembali kepada Allah


4. Perkara yang mesti ada pada pemimpin ada lima iaitubenar dalam percakapan, menjaga rahsia, menunaikansegala janji, sentiasa memberi nasihat dan menunaikankewajipan yang diamanahkan


5. Keredhaan manusia sukar untuk engkau capai danbukanlah bermakna selamat daripada lidah manusia sudahboleh dianggap sudah mencapai jalan kepada mendapatkeredhaan mereka. Oleh itu engkau hendaklah melakukanperkara yang bermanfaat kepadamu dan sentiasalahberbuat demekian.


6. Sesiapa yang merasa marah tetapi dia tidakmeluahkannya maka dia seumpama keldai dan sesiapa yangmerasa redha terhadap sesuatu tetapi dia tidak dapatmenerimanya maka dia seperti syaitan yang mana redhadengan ketuhanan Allah tetapi tidak mahu tunduk padaperintahNya


7. Capailah tujuan sesuatu percakapan itu dengan diamdan capailah sesuatu keputusan itu dengan berfikir


8. Orang yang menzalimi diri sendiri ialah mereka yangtunduk dan patuh pada mereka yang tidakmenghormatinya, mengharapkan kemanisan pada sesuatuyang tidak memberi manfaat kepadanya dan menerimapujian daripada mereka yang tidak dikenalinya


9. Sesiapa yang mahu dipandang baik dan mulia maka diahendaklah berbaik sangka terhadap orang lain


10. Sesiapa yang memberi peringatan dan nasihat kepadarakannya dalam keadaan sembunyi maka sesungguhnya diatelah menasihati dan memperelokkannya. Sesiapa yangmenasihati secara terang maka dia telah menyakiti danmengkhianatinya.


11. Tidak akan tercapai ilmu melainkan bersabar diatas segala kesusahan di dalam mencapainya


12. Apabila telah tetap perkara asal di dalam hatimaka lidah akan berkata mengenai cabangnya ( hasil )


13. Sesiapa yang mahu kebahagian di akhirat maka diahendaklah ihklas dengan ilmu


14. Sekiranya manusia berfikir mengenai kandungansurah al-Asr maka sudah mencukupi


15. Orang berilmu bertanya mengenai perkara yang diasudah tahu dan perkara yang belum diketahuinya. Makadengan cara ini dia dapat memperkemaskan ilmu yangtelah ada dan dapat menimba ilmu yang belum diketahui Orang jahil pula sentiasa menyisih diri daripadameO5 ma pelajaran dan berhenti daO5 da belajar


16. Perdalamkanlah ilmumu sebelum memimpin keranaapabila sudah menjadi pemiO5 engkau tidak mempunyaijalO5 agi untuk mendalami ilmu


17. Perdalamkanlah segala masalO5 lmu agar ia tidakakan menyempitkan masamu


18. Keelokan oarng yang berilmu ialah mulia O5 dankecantikan ilmu pula iO5 warak dan berlemah lembut O5 9.Sesiapa yang mendakwa bahawa dia mencintai duniadan dalam masa yang sama dia mencintai Penciptanyamaka sebenarnya dia telah berbohong


20. Sekalipun seseorang itu bersungguh-sungguh untukmencapai keredhaan manO5 maka tidak akan menemuijalan ke arah itu. Oleh itu dia heO5 lahmengikhlaskan amalannyaO5 ara dia dan Allah Tidak mengetahui seseorang tentang riya?O5 ermegahdengan amalan ) melainkan orang yang benar-benariO5 s
21. Sesorang itu tidak mampu untuk menghukum tentangsesuatu samaada halal atau haram melainkan dengan ilmuyang dimiliki
22. Sesiapa yang tidakO5 uliakan oleh taqwa makatiada kemuliaan baginya
23. Terlalu mengharapkan kelebihan duniO5 rupakanazab Allah kepada aO5 tauhid ( beragama )
24. Sesiapa yang membenarkan sahabatnya maka diterimaamalan, ditutup keburukan dan diampun kesalahannya
25. Sesiapa yang engkau redha akan menyebut-nyebut(pO5 pada sesuatu yang tiada padO5 rimu begitulahjuga mereka yang engkau marah akan menyebut-nyebut(keji) pada sesuatu yang tiada pada dirimu
26. Politik pergaulan manusia berlainan dO5 n politikpergaulan binatang
27. Orang berakal ialah meO5 yang mana akalnya mampumengawasi dirinya daripada segala kejahatan
28. Sekiranya manusia mengetahui keburukan percakapandan hawa nafsu maka mereka akan melarikan diridaripada keduanya sebagaimana mereka melariO5 diridari harimau
29. Bagi akal itu ada penghujungnya, begitulah jugadengan sabar yang mana ada penghujungnya
30. Sesiapa yang menyimpan rahsianyO5 ka kebaikanberada di tangannya
31. Sekiranya ulama? yaO5 eramal dengan ilmu merekatidak boleh dianggap waliullah maka aku tidak tahulagi adakah bagi Allah itu wali
32. Jika aku tahu dengan meminum ais sejuk akanmengurangkan maruahku neO5 a aku tidak akan minummelainkan air panas

Monday, March 23, 2009

HIDUP SEORANG PEJUANG

Seorang pejuang yang berjuang menegakkan Islam di atas muka bumi ini tidak pernah mengenal erti penet lelah malah sepanjang hidup mereka tidak pernah dihidangkan dengan kesenangan. Setiap masa bersengkang mata menjalankan tugas sebagai seorang daie @ pejuang. Memikirkan masalah umat Nabi Muhammad s.a.w yang semakin jauh dari panduan al-Quran dan as-Sunnah Rasulallah s.a.w.

Namun seorang pejuang tidak pernah mengeluh akan perjalanan hidupnya yang boleh dikira perit dan menyakitkan. Tidak pernah menyalahkan takdir yang membuat hidupnya tidak sesenang @ semudah insan lain. Kerana seorang pejuang mengidamkan istirehat yang dianugerahkan oleh Allah di Syurga nanti. Nikmat yang tidak terhingga kelazatannya.. Perkara yang tidak pernah dikecapi oleh seorang pejuang di dunia akan di rasai di sana.

Beginilah kehidupan seorang daie. Merasa dirinya bertanggungjawab keatas saudaranya seIslam. bimbang akan umat Rasulallah s.a.w akhir zaman ini, yang diibaratkan oleh Rasulallah seperti buih di lautan, banyak akan tetapi tidak bersatu. Bukan sekadar cara hidup yang tidak menepati syariat malah ada sesetengahnya yang telah terpesong aqidahnya, wal'iyazubillah. Atas dasar kasih dan sayang seorang pejuang terhadap Agamanya dan saudaranya, maka ia sanggup mengorbankan dirinya demi kepentingan itu.

Semoga apa jua yang dilakukan oleh insan yang bergelar pejuang akan diberi ganjaran oleh Allah s.w.t di Akhirat nanti, InsyaAllah.

Sunday, March 22, 2009

INZAR BUAT DIRIKU

WAJIB BERDAKWAH WALAUPUN DIRI BELUM SEMPURNA.....

Ramai orang sudah mengetahui bahawa berdakwah adalah tugas setiap individu, tetapi mereka tidak mahu melibatkan diri dalam kerja-kerja dakwah. Dalam konteks dakwah, di antara kekeliruan yang sering berlaku ialah seseorang itu menanti kesempurnaan diri sebelum mahu memulakan dakwah. Inilah factor yang menyebabkan seseorang yang mampu mencegah kemungkaran tidak mahu bangun untuk melakukannya, kerana dia merasakan amalannya belum cukup mantap dan masih terdapat banyak kelemahan pada dirinya.

Berkaitan dengan isu ini Imam Said bin Jubair berkata, “Jika seseorang itu tidak mahu mnegajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar sehinggalah dia berada keadaannya sudah sempurna, maka tidak akan ada sesiapa pun yang mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar.” Imam Malik amat bersetuju dengan kenyataan Imam Said bin Jubair ini dan sebagai tanda sokongannya, beliau manambah, “Dan siapakah di antara kita yang lengkap dan sempurna?” Imam Al-Hasan pula berkata, “Siapakah di antara kita yang melaksanakan kesemua perkara yang diserukan-Nya? Syaitan amat menyukai apabila manusia terpedaya oleh sikap ini, sehingga akhirnya tidak ada sesiapa pun yang mahu mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar.”

Pada dasarnya, kewajipan berdakwah dituntut ke atas setiap orang yang mukalaf lagi berdaya. Syarat berdaya atau mampu perlu difahami dengan betul. Pada hakikatnya, Islam mengakui tahap-tahap kemampuan seseorang individu itu berbeza daripada individu lain. Rasulullah SAW bersabda dengan maksud, “Barang siapa antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangannya. Jika tidak berdaya, hendaklah dicegah dengan kata-katanya, dan jika tidak berdaya, hendaklah dicegah dengan hatinya, dan mencegah dengan hati adalah tanda selemah-lemah iman.” – riwayat Muslim.

Apabila mencegah kemungkaran, kadar minima yang dituntut ialah mengingkari dengan hati. Perkara ini disentuh dalam kitab [i]Dalilul Falihin [/i], “Mencegah dengan hati bermaksud membenci kemungkaran dengan hati, disertai dengan azam untuk mencegahnya dengan lisan ataupun dengan perbuatan apabila dia mampu nanti. Membenci maksiat dengan hati hukumnya ialah wajib ke atas setiap individu, dan sesiapa yang menyetujui kemungkaran bererti dia bersekongkol dengannya.”

Iman memerlukan bukti, dan salah satu antara bukti-buktinya ialah membenci maksiat. Tanpanya, iman berkecai di hati. Rasulullah SAW bersabda dengan maksud, “Tidak ada selepas iman, walaupun sebesar biji sawi,” - riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang tidak mengingkari kemungkaran boleh membawa kepada kebinasaan. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Masud menegaskan, “Binasalah mereka yang tidak membezakan yang makruf dengan yang mungkar, dengan hatinya.”